STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE FLEBECTOMIE

CAPITOLUL I

Denumire. Forma juridica. Sediu. Durata.

Art. 1 Denumirea Asociatiei este Societatea Romana de Flebectomie denumita in continuare S.R.F., conform dovezii de disponibilitate a denumirii numarul 58711 din 23.01.2008, eliberata de Directia pentru Servicii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 2 S.R.F. se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, autonoma, organizatie profesionala cu caracter medical, stiintific si educational, apolitica, neguvernamentala si nonprofit, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana, statutul si prezentul act constitutiv.

S.R.F. dobandeste personalitate juridica la data inscrierii sale in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la judecatorie.

S.R.F. este o asociatie independenta care se poate afilia altor societati de profil si va putea colabora cu alte asociatii medicale din tara si strainatate.

Art 3 Sediul S.R.F. Sediul Asociatiei ”Societatea romana de Flebectomie” este in Municipiul Bucuresti, sector 2, Sos. Fundeni nr. 258, Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, tronson H, etaj 5, cabinet sef sectie.

Societatea romana de Flebectomie poate constitui filiale in localitatile din tara, cu instiintarea si aprobarea adunarii Generale.

Art 4 Durata de functionare a S.R.F. este nelimitata.

CAPITOLUL II

Scop si obiective

Art. 5 Scopul constituirii S.R.F. consta in a promova, dezvolta si perfectiona diferitele tratamente medicale si chirurgicale ale bolilor venoase.

Societatea va incuraja si stimula cercetarea in domeniul bolilor venoase.

Art. 6 Obiectivele S.R.F.:

6.1. Dezvoltarea activitatii de prevenire si asistenta medicala in domeniul bolilor venoase.

6.2. Stimularea si promovarea cercetarii stiintifice in domeniul domeniul bolilor venoase;

6.3. Colaborarea cu organisme similare nationale si internationale din domeniul bolilor venoase in scopul schimburilor informationale referitoare la achizitiile stiintifice de pe plan national si international.

6.4. Colaborarea cu Ministerul sanatatii, Colegiul medicilor si universitatilor de medicina in elaborarea de programe de sanatate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri, organizarea de cursuri si alte manifestari profesionale si stiintifice;

6.5. Promovarea programelor de cercetare stiintifica in domeniul bolilor venoase.

6.6. Organizarea de manifestari stiintifice, cursuri si programe de instruire nationale si internationale

6.7. In limita resurselor financiare proprii S.R.F. poate oferi burse de studii in strainatate pentru studenti si specialisti cu preocupari in domeniul bolilor venoase.

6.8. Editarea unor publicatii de profil.

CAPITOLUL III

Membrii Societatii

Art. 7 Membrii societatii romane de Flebectomie sunt:

7.1. Membrii fondatori: sunt membrii care au fondat asociatia. Ei au aceleasi drepturi si indatoriri ca si membrii activi si fac parte din Consiliul Director.

7.1. Membrii de onoare:

Sunt persoane fizice sau asociatii neguvernamentale care au avut contributii importante in domeniul bolilor venoase.

Un candidat la statutul de membru de onoare este propus de trei membrii activi.

Membrii de onoare sunt numiti de Consiliul Director.

Membrii de onoare sunt alesi pe viata si sunt scutiti de cotizatie.

7.2. Membri activi:

Sunt medici cu preocupari in domeniul bolilor venoase care adera la statutul SRF, platesc cotizatia anuala, si doresc sa participe la realizarea scopurilor societatii. Pentru a deveni membru activ orice medic va face o cerere de inscriere.

Membrii activi sunt aprobati de Consiliul Director al SRF.

Cotizatia anuala a membrilor activi se stabileste de catre Consiliul Director si va fi platita in primul trimestru al anului in curs.

7.3. Membri afiliati

Sunt studenti ai facultatilor de medicina si pesoane fizice (nemedici) cu preocupari in domeniul bolilor venoase care adera la statutul SRF, platesc cotizatia anuala, si participa la realizarea scopurilor societatii.

Pentru a deveni membru afiliat persoana in cauza va face o cerere de inscriere.

Membrii afiliat sunt aprobati de Consiliul Director al SRF.

Cotizatia anuala a membrilor afiliati se stabileste de catre Consiliul Director si va fi platita in primul trimestru al anului in curs.

7.4. Membri corespondenti straini

Sunt persoane fizice, cetateni straini, care s-au afirmat in domeniul bolilor venoase si isi exprima dorinta de a fi membri S.R.F.

O persoana fizica pentru a deveni membru corespondent strain trebuie sa aiba o recomandare scrisa din parte unui membru activ.

Membri corespondenti straini sunt numiti de Consiliului Director al S.R.F si nu platesc cotizatia anuala.

7.6. Sponsori

Orice persoana fizica sau juridica ce doreste sa sponsorizeze S.R.F. pentru a ajuta la indeplinirea scopurilor si obiectivelor acesteia.

Art. 8 Drepturile si obligatiile membrilor:

8.1. Drepturile membrilor:

· Dreptul la vot in calitate de membru al Asociatiei;

· Dreptul de a participa la activitatea Asociatiei si de a se pronunta asupra diverselor aspecte ale activitatii Asociatiei;

· Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Asociatiei.

8.2. Obligatiile membrilor:

· Sa respecte statutul S.R.F., hotararile si deciziile organelor de conducere ale acesteia;

· Sa participe activ la actiunile desfasurate de S.R.F.;

· Sa achite cu regularitate cotizatia anuala stabilita;

· Sa apere interesele S.R.F. si sa sprijine desfasurarea activitatilor acesteia in tara si strainatate.

Art. 9 Pierderea calitatii de membru al S.R.F.:

Calitatea de membru al asociatiei se pierde prin:

· Deces

· Demisia voluntara prin completarea unei cereri de retragere adresata Consiliului Director

· Neplata cotizatiei dupa 3 apeluri ale trezorierului

· Orice membru care inregistreaza o restanta de un an de la plata cotizatiei va fi considerat exclus din Societatea romana de Flebectomie.

· Prin hotararea Consiliului Director pentru motive grave si dupa audierea membrului in discutie.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere, administrare si control.

Art. 7 Membrii societatii romane de Flebectomie sunt:

7.1. Membrii fondatori: sunt membrii care au fondat asociatia. Ei au aceleasi drepturi si indatoriri ca si membrii activi si fac parte din Consiliul Director.

7.1. Membrii de onoare:

Sunt persoane fizice sau asociatii neguvernamentale care au avut contributii importante in domeniul bolilor venoase.

Un candidat la statutul de membru de onoare este propus de trei membrii activi.

Membrii de onoare sunt numiti de Consiliul Director.

Membrii de onoare sunt alesi pe viata si sunt scutiti de cotizatie.

7.2. Membri activi:

Sunt medici cu preocupari in domeniul bolilor venoase care adera la statutul SRF, platesc cotizatia anuala, si doresc sa participe la realizarea scopurilor societatii. Pentru a deveni membru activ orice medic va face o cerere de inscriere.

Membrii activi sunt aprobati de Consiliul Director al SRF.

Cotizatia anuala a membrilor activi se stabileste de catre Consiliul Director si va fi platita in primul trimestru al anului in curs.

7.3. Membri afiliati

Sunt studenti ai facultatilor de medicina si pesoane fizice (nemedici) cu preocupari in domeniul bolilor venoase care adera la statutul SRF, platesc cotizatia anuala, si participa la realizarea scopurilor societatii.

Pentru a deveni membru afiliat persoana in cauza va face o cerere de inscriere.

Membrii afiliat sunt aprobati de Consiliul Director al SRF.

Cotizatia anuala a membrilor afiliati se stabileste de catre Consiliul Director si va fi platita in primul trimestru al anului in curs.

7.4. Membri corespondenti straini

Sunt persoane fizice, cetateni straini, care s-au afirmat in domeniul bolilor venoase si isi exprima dorinta de a fi membri S.R.F.

O persoana fizica pentru a deveni membru corespondent strain trebuie sa aiba o recomandare scrisa din parte unui membru activ.

Membri corespondenti straini sunt numiti de Consiliului Director al S.R.F si nu platesc cotizatia anuala.

7.6. Sponsori

Orice persoana fizica sau juridica ce doreste sa sponsorizeze S.R.F. pentru a ajuta la indeplinirea scopurilor si obiectivelor acesteia.

Art. 8 Drepturile si obligatiile membrilor:

8.1. Drepturile membrilor:

· Dreptul la vot in calitate de membru al Asociatiei;

· Dreptul de a participa la activitatea Asociatiei si de a se pronunta asupra diverselor aspecte ale activitatii Asociatiei;

· Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Asociatiei.

8.2. Obligatiile membrilor:

· Sa respecte statutul S.R.F., hotararile si deciziile organelor de conducere ale acesteia;

· Sa participe activ la actiunile desfasurate de S.R.F.;

· Sa achite cu regularitate cotizatia anuala stabilita;

· Sa apere interesele S.R.F. si sa sprijine desfasurarea activitatilor acesteia in tara si strainatate.

Art. 9 Pierderea calitatii de membru al S.R.F.:

Calitatea de membru al asociatiei se pierde prin:

· Deces

· Demisia voluntara prin completarea unei cereri de retragere adresata Consiliului Director

· Neplata cotizatiei dupa 3 apeluri ale trezorierului

· Orice membru care inregistreaza o restanta de un an de la plata cotizatiei va fi considerat exclus din Societatea romana de Flebectomie.

· Prin hotararea Consiliului Director pentru motive grave si dupa audierea membrului in discutie.

CAPITOLUL V

Patrimoniul S.R.F.

Art.28 Patrimoniul S.R.F. este constituit din:

· Contributiile initiale ale membrilor activi,

· Taxe de inscriere si cotizatii anuale ale membrilor stabilite de consiliul director,

· Dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale,

· Venituri din activitati economice, directe, organizate de S.R.F.,
· Donatii, sponsorizari sau legate,

· Subventii, alocatii, obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,

· Fonduri rezultate din contracte de cercetare,

· Venituri realizate din vanzarea publicatiilor de specialitate.

Art.29 Patrimoniul Asociatiei, la constituire, reprezinta 1200 lei, depus de grupul de initiativa si se incadreaza in plafonul prevazut de articolul 6 aliniatul f) din O.G. 26/30.01.2001.

CAPITOLUL VII

Publicatii. Manifestari stiintifice.

Art. 31 S.R.F. poate avea publicatie proprie cu un comitet de redactie stabilit de Consiliul Director.

Art. 32 Publicatia se redacteaza si se publica in limba romana si in alte limbi de circulatie internationala.

Publicarea articolelor in revista se face numai cu avizul stiintific a doi membri ai colegiului de redactie, cu experienta in problema tratata.
Publicatia se difuzeaza prin grija biroului executiv, la membrii S.R.F. si la organismele similare din strainatate prin schimburi reciproce.

Art. 33 manifestarile stiintifice ale societatii romane de Flebectomie sunt :

Congresul societatii romane de Flebectomie care se organizeaza la 2 ani.

Conferinte si simpozioane nationale cu tematica punctuala organizate la initiativa membrilor societatii cu acordul Consiliului Director.

Congresele S.R.F. si simpozioanele nationale pot fi organizate cu participare internationala.

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale.

Art. 34 S.R.F. se dizolva:

A) de drept,

B) prin hotararea judecatoriei competente,

C) prin hotararea Consiliului Director al S.R.F.

Art.35 S.R.F. se dizolva de drept prin:

A) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita,

B) reducerea numarului de asociati sub limita legala de trei, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni de la crearea situatiei.

Art. 36 S.R.F. se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

A) cand scopul sau activitatea sa au devenit ilicite,

B) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite,

C) cand S.R.F. urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit,
D) cand S.R.F. a devenit insolvabila.

Art. 37 S.R.F. se poate dizolva si prin hotararea Consiliului Director, care numeste si lichidatorii. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal in forma autentica se depune la judecatorie in a carei raza isi are sediul S.R.F. Bunurile patrimoniale ramase in urma lichidarii se atribuie de catre lichidator Sectiei de Chirurgie Vasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”.

Art.38 S.R.F. are sigla si stampila proprie.

Art.39 Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare (Lg. Nr. 246/2005).
Prezentul statut poate fi imbogatit prin introducerea de noi articole. Aceste modificari pot fi aprobate si validate de Consiliul Director, si inscrise in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si deschis la judecatorie.

CAPITOLUL VI

Filiale teritoriale.

Art 30 La nivel teritorial se pot organiza prin decizia Consiliului Director filiale ale societatii romane de Flebectomie. Aceste filiale sunt conduse de un presedinte si un secretar si au ca scop organizarea si coordonarea manifestarilor stiintifice pe plan local.