Info plata

Plata cotizaţiei şi/sau taxa de înscriere se face în contul
IBAN: RO51BTRL04701205M22411XX,
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Bucureşti,
beneficiar SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FLEBECTOMIE,
Cod fiscal 24324977,
menţionând serviciile plătite şi specificând numele întreg al titularului.

Înscrierea se validează în urma confirmării plăţii prin fax sau e-mail laura.sandu@ella.rocontact@flebectomia.ro;
Fax: 021/315.65.11; Telefon: 021/315.65.37